Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
Του Ανδρέα  Δημητρόπουλου

1.      Κομματική και επιστημονική ερμηνεία
Τόσο εκτός όσο και εντός Βουλής – κατά την  συζήτηση στην Ολομέλεια του πορίσματος της Επιτροπής Αναθεώρησης, τέθηκε – ως μη όφειλε- επανειλημμένα και μετ΄ επιτάσεως το ζήτημα της δέσμευσης της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής από την απόφαση της παρούσας Βουλής, ως προς το περιεχόμενο των αναθεωρητικών της προτάσεων. Η κυβερνητική πλειοψηφία υποστήριξε σθεναρά την θέση, που είχε και παλαιότερα διατυπώσει ο πρωθυπουργός, ότι οι αναθεωρητικές προτάσεις  της παρούσας Βουλής είναι δεσμευτικές ως προς το περιεχόμενό τους και οφείλει να τις ακολουθήσει η επόμενη Βουλή. Αντίθετα η αντιπολίτευση αντέτεινε ότι η αναθεωρητική Βουλή δεν δεσμεύεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η «κομματική ερμηνεία» του Συντάγματος εμπεριέχει σκοπιμότητες και πέρα από τα μειονεκτήματά της, βοηθά στην κατανόηση της «πραγματικής λειτουργίας» της διάταξης. Έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δεσμευτικός χαρακτήρας της πρότασης εξασφαλίζει την υλοποίηση της πολιτικής βούλησης της σημερινής πλειοψηφίας, ενώ η αντίθετη λύση επιτρέπει στην νέα πλειοψηφία να ρυθμίσει το όλο ζήτημα.
Η ερμηνεία του Συντάγματος δεν μπορεί παρά να προκύπτει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων και κριτηρίων και το τελικό αποτέλεσμά της αναγκαία θα υιοθετήσει κάποια άποψη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υιοθετεί και οποιαδήποτε κομματική υστεροβουλία.

2.      Αναθεωρητική πρόταση και Αναθεώρηση
Αφετηρία της απάντησης αποτελεί η αυστηρότητα του Συντάγματος. Το Ελληνικό Σύνταγμα είναι αυστηρό, δηλαδή για όσες διατάξεις του επιτρέπεται η αναθεώρηση, καθιερώνει αναθεωρητική διαδικασία πιο δύσκολη από εκείνη των νόμων, αποτρέποντας έτσι τις «εν θερμώ» ή τις «γρήγορες» αναθεωρήσεις. Η παραδοχή δεσμευτικού χαρακτήρα της πρότασης αποδυναμώνει τον αυστηρό χαρακτήρα του Συντάγματος. Για τον λόγο αυτό –μεταξύ άλλων-  η όλη ρύθμιση του Συντάγματος βασίζεται στην διάκριση μεταξύ αναθεωρητικής πρότασης και αναθεώρησης. Η αναθεωρητική πρόταση γίνεται από οποιαδήποτε «κοινή» δηλαδή Βουλή, από την κοινή δηλαδή νομοθετική εξουσία. Η αναθεώρηση όμως γίνεται από την επόμενη, μετά δηλαδή τις εκλογές Βουλή, η οποία είναι και η αναθεωρητική, η Βουλή που ασκεί αναθεωρητική εξουσία.  Για τον χαρακτήρα των συμπραττουσών Βουλών ως κοινής μεν της πρώτης και ως αναθεωρητικής της δεύτερης δεν φαίνεται να υπάρχει εύλογη  αμφιβολία.

3.      Η Ιεραρχική σχέση
Μεταξύ όμως των Βουλών αυτών δεν υπάρχει ισοτιμία αλλά ιεραρχική σχέση. Η συντακτική αναθεωρητική εξουσία υπερέχει της κοινής νομοθετικής εξουσίας. Είναι επομένως η ιεραρχία των εξουσιών και των οργάνων, εκείνη η οποία θέτει το απαραίτητο ερμηνευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να λυθεί οποιαδήποτε ερμηνευτική αμφιβολία. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο εφόσον πρόκειται για ζητήματα «δέσμευσης». Πως είναι δυνατόν να υποστηρίζεται, ότι  η κοινή νομοθετική Βουλή δεσμεύει την Αναθεωρητική, δηλαδή, ότι η νομοθετική εξουσία δεσμεύει την συντακτική/αναθεωρητική εξουσία; Η ιεραρχία των εξουσιών αποκρούει την εκδοχή της δέσμευσης
Δέσμευση της δεύτερης από την πρώτη Βουλή με καθαρά επιστημονικά κριτήρια θα μπορούσε να υποστηριχθεί, μόνον εφόσον το όριζε ρητή συνταγματική διάταξη με σαφήνεια και χωρίς αμφιβολία. Όμως στην περίπτωση αυτή θα επρόκειτο για καθιέρωση άλλου συστήματος, δηλαδή αναθεωρητική θα ήταν και η πρώτη και η δεύτερη Βουλή, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με την ισχύουσα ελληνική ρύθμιση.  Στο ισχύον σύστημα οι συμπράττουσες Βουλές βρίσκονται σε ιεραρχική σχέση.  Γι αυτό η πρώτη Βουλή απλώς προτείνει και η επόμενη αναθεωρεί.

4.      Ανάγκη αναθεώρησης και Αναθεώρηση
Όπως ρητά ορίζει το Σ. άρθρ, 110 παρ 2 η προτείνουσα Βουλή διαπιστώνει την ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος δηλαδή δεν αναθεωρεί αλλά εντοπίζει ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι αναγκαία. Και είναι πολύ μακράν και του γράμματος του Συντάγματος η άποψη, ότι η διαπίστωση της ανάγκης συνιστά αναθεώρηση. Κατά μείζονα λόγο, όταν η επόμενη η Αναθεωρητική δηλαδή Βουλή έχει την εξουσία να μην προχωρήσει στην αναθεώρηση, να κρίνει δηλαδή, ότι η αναθεώρηση δεν είναι αναγκαία. Πως είναι επομένως δυνατόν να υποστηρίζεται  και πέρα των άλλων, ότι η αναθεωρητική Βουλή δεν δεσμεύεται να προβεί στην αναθεώρηση, αν όμως προχωρήσει δεσμεύεται από το περιεχόμενο της πρότασης; Καταλήγει δηλαδή στο άτοπο, ότι η Αναθεωρητική Βουλή αν δεν συμφωνεί με την πρόταση, τελικά δεν θα προβεί στην αναθεώρηση προκειμένου να αποφύγει την δέσμευση. Πάλι δηλαδή μπορεί να ματαιώσει την «δεσμευτικότητα». Δεν αντέχει επομένως η άποψη αυτή σε  λογική ανάλυση.

5.      Ο ειδικός καθορισμός των διατάξεων
Κατά την ίδια διάταξη του άρθρ. 110 παρ. 2 με την απόφαση της νομοθετική εξουσίας καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν. Με την διάταξη αυτή ο συντακτικός νομοθέτης ορίζει το περιεχόμενο και την μορφή της πρότασης. Ρητά ορίζει ότι καθορίζονται οι αναθεωρητέες διατάξεις. Αρκεί δηλαδή η αναφορά στην πρόταση της νομοθετικής εξουσίας των αριθμών των διατάξεων και δεν απαιτείται να αναφέρεται οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο. Και από αυτή επίσης την διατύπωση συνάγεται ότι δεν υπάρχει δεσμευτικότητα ως προ το περιεχόμενο της πρότασης , εφόσον δεν ορίζεται ότι πρέπει να αναφέρεται οποιοδήποτε αναθεωρητικό περιεχόμενο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η νομοθετική Βουλή δεν μπορεί να διατυπώσει κάποιο αναθεωρητικό περιεχόμενο. Ασφαλώς μπορεί ΄και οπωσδήποτε είναι πολύ καλλίτερα να συμπεριλάβει και συγκεκριμένες νομοτεχνικά διατυπωμένες προτάσεις. Σημαίνει μόνον ότι οι προτάσεις αυτές δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Η λεγόμενη «θεωρία των κατευθύνσεων» όχι μόνον δεν βοηθά αλλά και περιπλέκει τα πράγματα. 
Η αναθεωρητική πρόταση περιορίζεται στον εντοπισμό των διατάξεων. Όπως ρητά ορίζεται στο άρθρ. 110 παρ.3    αφού η αναθεώρηση – δηλαδή η ανάγκη αναθεώρησης-  αποφασιστεί από τη (κοινή) Βουλή η επόμενη (αναθεωρητική) Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της αποφασίζει για τις αναθεωρητέες διατάξεις. Ρητά η αποφασιστική εξουσία ανατίθεται στην επόμενη Βουλή.

6.      Η παρεμβολή των Εκλογών
Η μεγάλη εγγύηση της όλης αναθεωρητικής διαδικασίας είναι η παρεμβολή των εκλογών. Τα βασικά προς αναθεώρηση θέματα οπωσδήποτε ενδιαφέρουν τους ψηφοφόρους αλλά και ευρύτερα η ανάδειξη της ίδιας πλειοψηφίας αποτελεί συμφωνία προς την  αναθεωρητικής της πρωτοβουλία και έτσι η αναθεωρητική της πρόταση αποκτά πολιτικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Αντίθετα η ανάδειξη άλλης πλειοψηφίας έχει τις ανάλογες επιπτώσεις επί της αναθεώρησης (όπως έγινε το 2008).  

Επιλογικά και αναφορικά πάντα γενικότερα προς την δεσμευτικότητα πρέπει να τονιστεί, ότι  η αναζήτηση του δεσμευτικού χαρακτήρα της αναθεωρητικής πρότασης έχει πολύ λιγότερη σημασία από το μείζον ζήτημα της  εφαρμογής της βέβαιης δεσμευτικότητας του αποτελέσματος των κατά το άρθρο 44 δημοψηφισμάτων.  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ομ, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΙΣΜΟΙ
  

1. Στην μνημονιακή Ελλάδα στην οποία η τήρηση και η εφαρμογή του Συντάγματος αγκομαχά και υποφέρει κάτω από την πίεση του χρέους και των δανειστών,  δεν είναι ασφαλώς λίγες οι φορές, κατά τις οποίες η κοινοβουλευτική πραγματικότητα βγαίνει έξω από το όρια της συνήθους κοινοβουλευτικής πρακτικής, των κοινοβουλευτικών ηθών και της κοινοβουλευτικής κανονικότητας. Στο πλαίσιο αυτό  ανήκουν, οι προσπάθειες ad hoc τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής και οι νεόκοπες  ¨δηλώσεις στήριξης¨.
2.        Την έννοια και τη συγκρότηση των Κοινοβουλευτικών ομάδων (ΚΟ) ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής (ΚΒ).  O ελάχιστoς αριθμός Boυλευτών για τη συγκρότηση μιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας είναι δέκα. Αν στην πορεία αποχωρήσουν βουλευτές ο χαρακτήρας και η αναγνώριση όπως επίσης και τα προνόμια της κοινοβουλευτικής ομάδας διατηρούνται μέχρι και του αριθμού των πέντε βουλευτών, εφόσον συντρέχουν οι (δύο) προϋποθέσεις που ορίζει ο ΚΒ. Κατά την πρώτη που ενδιαφέρει  εν προκειμένω, πρέπει  οι  πέντε βουλευτές να εκλέχθηκαν με το συγκεκριμένο κόμμα και  εξακoλoυθoύν να ανήκoυν σε αυτό. Αν επομένως έχουν απομείνει 4 από τους παλαιούς βουλευτές και έχει προσχωρήσει ένας, πληρούται το αριθμητικό όχι όμως και το «ποιοτικό» κριτήριο. Είναι ακριβώς η κατάργηση του ποιοτικού κριτηρίου εκείνη που επιδιώκεται με την τροποποίηση του ΚΒ έτσι ώστε να αρκεί ο αριθμός των βουλευτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολιτική τους καταγωγή. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι θα είναι καλλίτερη και η μείωση του ελάχιστου αριθμού που απαιτείται για την συγκρότηση ΚΟ. Πέρα από την θέση, υπέρ ή κατά, που μπορεί να έχει κανείς για τα συγκεκριμένα θέματα, αναντίρρητο είναι ότι αλλαγές τόσο στον ΚΒ ή και οπουδήποτε αλλού πρέπει να γίνονται γενικά και απρόσωπα και όχι να έχουν φωτογραφικό χαρακτήρα ή και να επιτρέπουν την υπόνοια έστω ότι γίνονται ανταποδοτικά.
3.         Κατά τον ΚΒ κάθε βoυλευτής μπoρεί να ανήκει σε μία μόνo Koινoβoυλευτική Oμάδα. Κάθε βουλευτής μπορεί είτε να ανήκει σε μια ΚΟ είτε να μην ανήκει, δηλαδή να είναι ανεξάρτητος. Εφόσον όμως ανήκει σε ΚΟ, μπορεί να επιλέξει μόνον μία, δεν μπορεί δηλαδή να είναι μέλος δύο κοινοβουλευτικών ομάδων. Δεν μπορεί ένας βουλευτής να είναι μέλος δύο πχ συμπολιτευόμενων ή αντιπολιτευόμενων ΚΟ  και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι μέλος της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Τέτοιες καταστάσεις δεν αντιβαίνουν απλά στην κοινοβουλευτική πρακτική αλλά και στην κοινοβουλευτική και την κοινή λογική. Από την άποψη αυτή οι ¨δηλώσεις στήριξης¨ των 6 βουλευτών είναι ιδιαίτερα προβληματικές και κυρίως των δύο εξ αυτών οι οποίοι δεν είναι ανεξάρτητοι αλλά ανήκουν ήδη σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Και τούτο διότι αφενός με απαγορεύεται ένας βουλευτής να ανήκει σε δύο κοινοβουλευτικές ομάδες, αφετέρου διότι είναι αδιανόητο βουλευτής  κοινοβουλευτικής ομάδας να μη στηρίζει την ομάδα στην οποία ανήκει αλλά να υποβάλλει δήλωση στήριξης υπέρ άλλης.
4.        Οι Boυλευτές θεωρoύνται ότι ανήκoυν στην Koινoβoυλευτική Oμάδα τoυ Kόμματoς με τo oπoίo εκλέχθηκαν, εκτός αν δηλώσoυν ενυπόγραφα διαφoρετική πρoτίμηση. H ενυπόγραφη αυτή δήλωση μπoρεί να υπoβληθεί στoν Πρόεδρo της Boυλής oπoτεδήπoτε κατά τη διάρκεια της βoυλευτικής περιόδoυ. Κατά τον ΚΒ στον Πρόεδρο υποβάλλεται δήλωση προτίμησης για την ένταξη σε κάποια ΚΟ ή δήλωση αποχώρησης και ανεξαρτητοποίησης. Δήλωση ¨στήριξης¨ δεν προβλέπεται, προφανώς διότι εμπεριέχει έντονη αντιφατικότητα. Ουσιαστικά σημαίνει ένταξη στην ΚΟ υπέρ της οποίας δηλώνεται η στήριξη, τυπικά όμως … διατηρείται η ιδιότητα του … ανεξάρτητου ή του μέλους άλλης ΚΟ. Όμως έχοντας υποβάλλει τέτοια δήλωση ουδείς είναι πλέον ούτε  … ανεξάρτητος ούτε…. μέλος άλλης ΚΟ. Είναι χρέος του Προέδρου της Βουλής να άρει τους αντίθετους προς την κανονικότητα κοινοβουλευτικούς αυτούς ακροβατισμούς.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ     5.2/2019

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

Συνταγματικές Παραβάσεις μετά την Διάλυση του Κυβερνητικού ΣυνασπισμούΑνδρέας Δημητρόπουλος
Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου

1. Η διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού αναγκαία ενεργοποιεί βασικές συνταγματικές διαδικασίες, οι οποίες όπως δείχνει η εφαρμογή τους δεν έχουν γίνει απόλυτα κατανοητές.  (α) Το Σύνταγμα απαγορεύει κυβέρνηση μειοψηφίας και κατοχυρώνει την αρχή της δεδηλωμένης πλειοψηφίας. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει  κάθε στιγμή να διαθέτει πλειοψηφία καθαρή, ορατή, αναμφισβήτητη. Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα ψήφος εμπιστοσύνης της Βουλής δεν επιτρέπεται να ζητείται από κυβέρνηση μειοψηφίας παρά μόνον από κυβέρνηση που διαθέτει την δεδηλωμένη. (β Οι προβλεπόμενες συνταγματικές διαδικασίες (Άρθρ. 37, 38, 84 Σ) εφαρμόζονται είτε αμέσως μετά τις εκλογές είτε κατά την διάρκεια της βουλευτικής περιόδου μετά από ανακατατάξεις των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας στη Βουλή.)
2. Οι συνταγματικές αυτές διαδικασίες δεν μπορεί να συντελούνται ερήμην του Προέδρου της Δημοκρατίας, στον οποίο επιφυλάσσει εν προκειμένω ο συντακτικός νομοθέτης σημαντικό ρόλο ως ρυθμιστή του πολιτεύματος. γ)  Η όλη ρύθμιση του Συντάγματος σχετικά με την ανάδειξη της Κυβέρνησης βασίζεται στην κοινοβουλευτική δύναμη των πολιτικών κομμάτων. Συνταγματικά ενδιαφέρουσες αλλαγές της δύναμης των κοινοβουλευτικών κομμάτων πρέπει να ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο της Βουλής  στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  πριν αυτός προβεί σε ανάθεση εντολής, διευρευνητικής ή σχηματισμού κυβέρνησης, είτε αμέσως μετά τις εκλογές ή σε άλλο χρονικό σημείο  (άρθρ. 37 παρ.4Σ). Σημαντικό συνταγματικό γεγονός για τον βίο της κυβέρνησης είναι η διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού.    Αμέσως μετά την αποχώρηση από τον κυβερνητικό σχηματισμό  κάποιου κυβερνητικού εταίρου του οποίου η κοινοβουλευτική δύναμη είναι απαραίτητη για την διατήρηση της κυβέρνησης στην εξουσία,   ο ΠτΒ οφείλει να ενημερώσει τον ΠτΔ για την δύναμη των κομμάτων. Ενδεχόμενη καθυστέρηση είναι συνταγματικά αδικαιολόγητη. Η επίσημη αυτή ανακοίνωση της (κατά κανόνα γνωστής άλλωστε) κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων αποτελεί την βάση της παραπέρα συνταγματικής διαδικασίας.
3. Ο πρωθυπουργός οφείλει  να παραιτηθεί εφόσον μετά τις κοινοβουλευτικές ανακατατάξεις, δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Εφόσον η αποχώρηση του κυβερνητικού εταίρου έχει ως συνέπεια την απώλεια της απαιτούμενης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας  ο πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την παραίτηση της κυβέρνησής του, καθόσον το Σύνταγμα δεν επιτρέπει ούτε στιγμή κυβέρνηση μειοψηφίας. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ως πρωθυπουργός μειοψηφίας να παραμείνει και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή, διότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει ούτε στιγμή Κυβέρνηση μειοψηφίας. Με άλλα λόγια κυβέρνηση δεδηλωμένης μειοψηφίας δεν μπορεί να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της βουλής. Με την υποβολή της παραίτησης ο ΠτΔ θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να παραμείνει στη θέση του μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Με την παραίτηση του Πρωθυπουργού Κυβέρνησης μειοψηφίας  κατ εφαρμογή του άρθρ. 38 παρ. 1 εδ, α΄Σ ανατίθενται οι διερευνητικές εντολές ή και ακολουθεί και όλη η διαδικασία του άρθρου 37 ( Σύγκληση Αρχηγών ή και Υπηρεσιακή Κυβέρνηση)
4. Κατ εξαίρεση προς τα παραπάνω δεν  είναι απαραίτητη η υποβολή παραίτησης του Πρωθυπουργού αν εντωμεταξύ βουλευτές προσχωρήσουν στην παράταξη του πρωθυπουργού ή και κατ οικονομία αν  άλλα κόμματα ή ανεξάρτητοι βουλευτές δηλώσουν δημόσια ότι θα στηρίξουν την κυβέρνηση, -είτε με θετική ψήφο είτε με αποχή-  και οι δημόσιες αυτές δηλώσεις εξασφαλίζουν την δεδηλωμένη - αν δηλαδή ο πρωθυπουργός παρά την αποχώρηση του κυβερνητικού εταίρου διαθέτει την δεδηλωμένη. φ περίπτωση και μόνον αυτή ο πρωθυπουργός μπορεί  να παραμείνει και διαθέτοντας την δεδηλωμένη να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Εφόσον η κυβέρνηση λάβει ψήφο εμπιστοσύνης μπορεί να παραμείνει μέχρι τέλους της θητείας της ή να ζητήσει – πάντοτε ως κυβέρνηση πλειοψηφίας -  την πρόωρη διεξαγωγή εκλογών. Η Κυβέρνηση πλειοψηφίας μπορεί επίσης να παραιτηθεί, οπότε στην περίπτωση αυτή παραλείπονται οι διερευνητικές εντολές. (38 παρ.1 εδ, β΄Σ)
5. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δήλωση του πρωθυπουργού κατά την οποία,  η κυβέρνησή του μπορεί διατηρείται με αμφισβητούμενη πλειοψηφία δεν είναι σύμφωνη προς τις συνταγματικές ρυθμίσεις. Μη σύμφωνη προς το Σύνταγμα είναι επίσης η δήλωση ότι δεν οφείλει συνταγματικά να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, και ότι προβαίνει στην ενέργεια αυτή από πολιτική μόνον προαίρεση. Όσο δεν υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις (δεν αρκούν οι μυστικές διαβεβαιώσεις)  6 τουλάχιστον βουλευτών ότι στηρίζουν το υπάρχον κυβερνητικό σχήμα, η κυβέρνηση παραμένει συνταγματικά μετέωρη και εκτεθειμένη, διότι θα έπρεπε να έχει υποβάλλει την παραίτησή της και όχι  να ζητεί (ως μειοψηφία) την εμπιστοσύνη της Βουλής. Πρωταρχική υποχρέωση πρέπει να είναι η φροντίδα για την επίσημη ανακοίνωση στον ΠτΔ της δύναμης των κομμάτων και κυρίως η εξασφάλιση  δημόσιων δηλώσεων στήριξης της κυβέρνησης τουλάχιστον από 6 βουλευτές ώστε να αρθεί κάθε συνταγματική εκκρεμότητα. Και μπορεί μεν η παρούσα κυβέρνηση να λάβει τελικά ψήφο εμπιστοσύνης και το όλο θέμα «να καλυφθεί». Όμως οι συνταγματικές διαδικαστικές παραβάσεις θα έχουν συντελεστεί και θα έχουν δημιουργήσει «κακό προηγούμενο» με τους ανάλογους κινδύνους για το μέλλον.Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 2018


ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ 


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   2018


-          [ 1.]   Η κρίση και η αδυναμία (οικονομική κλπ) δεν ευνοούν τη λύση των εθνικών θεμάτων

-          [ 2.]   Εν μέσω ...."αξιολόγησης" προωθείται η ...λύση του σκοπιανού ...

-          [ 3.]   Τα ονόματα δεν είναι κενές λέξεις. Συμπυκνώνουν Ιστορία, Πολιτισμό κ.ά

-          [ 4.]   Η παραποίηση της Ιστορίας εμπεριέχει υπονόμευση του μέλλοντος

-          [ 5.]   Οι υποκινούμενες αξιώσεις των Σκοπίων δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ ( βλ τα σημερινά γεγονότα στην Έδεσσα και αλλού )

-          [ 6.]   Γιατί πρέπει να θυσιάζεται κάτι ελληνικό, για να λύνονται προβλήματα, που άλλοι δημιουργούν;

-          [ 7.]   Το "νέο" εύκολα αυτοπροσδιορίζεται ως διάδοχος του "παλαιού"

-          [ 8.]   Ειλικρινής συνεργασία των Λαών οικοδομείται μόνο στην ιστορική αλήθεια

-          [ 9.]   Η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά δεν χάνεται..... εκτός αν παραχωρηθεί !!!

-          [ 10.]    Διαπραγμάτευση σημαίνει δούναι και λαβείν. Στα Σκόπια μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε τίποτα. Εκτός αν ως… «αντιπαροχή» θεωρείται η παραίτηση των Σκοπίων .. από τις εξωπραγματικές και αστείες αλυτρωτικές ψευδοαξιώσεις τους.

-          [ 11.]    Αφήστε τους ανιστόρητους να διεκδικούν ο,τιδήποτε ελληνικό. Δεν μπορούν να πάρουν τίποτα, εκτός αν εμείς το δώσουμε

-          [ 12.]   Παραπλανούν - και ας μη το επιδιώκουν - όσοι εμφανίζουν την αυτονόητη παραίτηση από τον αλυτρωτισμό. ως αντάλλαγμα από την πλευρά των Σκοπίων.

-          [ 13.]   Ιστορικό και γεωγραφικό περιεχόμενο του όρου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι αδιαχώριστα

-          [ 14.]   Αν περιέχεται το όνομα Μακεδονία, ποιά είναι η "ευκαιρία" επίλυσης του σκοπιανού;

-          [ 15.]   Κρίσιμα Εθνικά Θέματα επιλύονται με Δημοψήφισμα ή από κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας με νω[ή και ειδική εντολή

-          [ 16.]   Σοβαρές ενδείξεις ισχυρής δυσαρμονίας Λαϊκής θέλησης και κυβερνητικής πλειοψηφίας

-          [ 17.]   Η εκφρασθείσα Λαϊκή Θέληση αφορά την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και δεν είναι προτίμηση υπέρ οιουδήποτε κόμματος.

-          [ 18.]   Δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα δεν τήρησαν ορθή και καθαρή στάση και έλαμψαν δια της απουσίας τους.

-          [ 19.]   Η κακή λειτουργία των ΜΜΕ εμποδίζει σημαντικά την καλή λειτουργία της Δημοκρατίας

-          [ 20.]   Ας είναι η Μακεδονία η αφετηρία της Εθνικής ανεξαρτησίας

-          [ 21.]   Ο Ελληνισμός είναι ιδεολογία  [Είναι πράγματι η πηγή όλων των ιδεολογιών]

-          [ 22.]   Χείριστο των όντων άνθρωπος χωρίς αρχές

-          [ 23.]   Μέγας εμπαιγμός η απάλειψη αλυτρωτικών αξιώσεων από το Σύνταγμα
-          [ Τέτοιες αξιώσεις δεν αναγράφονται και δεν πρέπει να α αναγράφονται στα Συντάγματα. Τέτοιες αξιώσεις Υπάρχουν προφανώς και χωρίς συνταγματική αναγραφή. Άρα είτε απαλειφθούν είτε όχι από το συνταγμα είναι το ίδιο. Η Τουρκία πχ δεν αναγράφει εδαφικές αξιώσεις στο Σύνταγμά της πλην όμως τις διατυπώνει. Προφανώς η απάλειψη τους δεν αποτελεί κάποιου είδους"αντιπαροχή. Τέτοιες μορφής συνταγματική εγγραφή είναι σήμερα συνταγματικά εξαιρετικά ασυνήθιστη. Προφανώς η αναγραφή της στο νεαρό σύνταγμα των Σκοπίων έγινε με σκοπό ανταλλαγής της για την αναγνώριση του ονόματος. Είναι ανήκουστο να εμπαίζεται κατά τέτοιο τρόπο ο ταλαιπωρημένος Έληνικός Λαός. Μετά την οικονομική εξαθλίωση ήλθε ,όλως περιέργως" το Σκοπιανό και Ποιος ξέρει τι θα επακολουθήσει... Προφανώς  καμμία συνταγματική αλλαγή ή μετονομασία δρόμων, -που ίσως μπορεί να δείχνει τη καλή πίστη της συγκεκριμένης κυβέρνησης δεν εμποδίζει όμως την επαναφορά της προηγούμενης πολιτικής στο μέλλον- δεν μπορεί να θεωρείται ως αντιπαροχή για την παραχώρηση του ονόματος, η οποία αποτελεί τεράστιο μελλοντικό κίνδυνο.]

-          [ 24.]   Οι αρχές διαχωρίζουν τα πράγματα σε διαπραγματεύσιμα και αδιαπραγμάτευτα

-          [ 25.]   Παρέλκει η διαπραγμάτευση αν το ένα μέρος έχει δημόσια αποδεχθεί την βασική θέση του άλλου

-          [ 26.]   Ο Λαός δεν ξέχασε την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Η «πατριαρχική προφητεία» διαψεύσθηκε.

-          [ 27.]   Η αντίθεση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και Λαού αναδεικνύει την αναγκαιότητα και τη σημασία παλλαϊκών συλλαλητηρίων για την αποκατάσταση της Δημοκρατικής νομιμότητας

-          [ 28.]   [ Προφανώς αν αύριο γινόταν δημοψήφισμα θα περίττευε οτιδήποτε άλλο. Με δεδομένη την δηλωθείσα αντίθετη κυβερνητική θέληση οι αναγνωρισμένες συνταγματικά συναθροίσεις είναι το συνταγματικό μέσο πίεσης για να φθάσουμε στο δημοψήφισμα ή στην δια των εκλογών επανεναρμόνιση κοινοβουλίου Λαού.]

-          [ 29.]   Όποιος υπόσχεται ο,τιδήποτε για να πάρει την εξουσία, μπορεί να κάνει ο,τιδήποτε για να παραμείνει σε αυτή

-          [ 30.]   Δεν πείθει η αντιπολίτευση  που παριστάνει ότι διαφωνεί, ενώ θα έκανε τα ίδια αν ήταν κυβέρνηση

-          [ 31.]   Η φιλοπατρία ανήκει στις θεμελιώδεις συνταγματικές υποχρεώσεις των Ελλήνων και επομένως δεν έχει δεξιοαριστερό πρόσημο

-          [ 32.]   Ακροδεξιός δεν είναι κάποιος επειδή συμμετέχει σε πατριωτικά συλλαλητήρια. Είναι όμως όποιος εφαρμόζει ακραία αντιλαϊκή πολιτική

-          [ 33.]   Η ιδεολογία δεν αυτοπροσδιορίζεται. Προκύπτει αντικειμενικά από τις πράξεις μας.

-          [ 34.]   Σημασία δεν έχει η ιδεολογία που ονειρεύεσαι, αλλά η πολιτική που εφαρμόζεις
-          [ 35.]    Η ιδεολογία δεν είναι άλλοθι, ούτε ελαφρύνει το βάρος της εφαρμοζόμενης πολιτικής

-          [ 36.]   Γλυκιά η ιδεολογία, γλυκύτερη όμως η εξουσία

-          [ 37.]   Ο αγώνας για την αλήθεια νοηματοδοτεί και ομορφαίνει τη ζωή μας


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2018


-          [ 38.]   Η μη λύση καλλίτερη από τη βλαπτική λύση

-          Η παγκοσμιοποίηση γνωρίζει τη διάκριση πατριωτισμού και εθνικισμού. Έχει όμως λόγους να τους ταυτίζει.

-          [ 39.]   Η πολυσυλλεκτικότητα (στις συναθροίσεις)  είναι γνησιότητα

-          [ 40.]   Εθνικό είναι ότι είναι αληθές. Αληθές είναι ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική

-          [ 41.]    Φοβού τον διαπραγματευτή και … δώρα φέροντα

-          [ 42.]   Δεν διαπραγματεύεσαι κάτι που σου ανήκει

-          [ 43.]   Πρώτη ευθύνη απέναντι στη Χώρα ο έμπρακτος σεβασμός της ΛαΪκής θέλησης με Δημοψήφισμα για το σκοπιανό

-          [ 44.]   Μπορεί να διαφωνώ με την απουσία ή παρουσία ή τον τρόπο συμμετοχής σου στο συλλαλητήριο, αλλά με σεβασμό σε σένα και τη Δημοκρατία θα κάνω ο,τιδήποτε να ασκείς ελεύθερα τα δικαιώματά σου

-          [ 45.]   Λαός που αγωνίζεται για τα εθνικά δίκαια είναι ικανός να διεκδικήσει και τα συνταγματικά δικαιώματά του

-          [ 46.]   «Αυτόκλητοι» επικριτές συλλαλητηρίων και αυστηροί κριτές των δικαιωμάτων των άλλων

-          [ 47.]   Αρχή δεινών η των ονομάτων παράδοσις

-          [ 48.]   Προς ΜΜΕ: ανάγκα και θεοί (και Εκκλησίες) πείθονται

-          [ 49.]   Σημασία δεν έχει ο αριθμός που ανακοίνωσαν , αλλά ότι γνωρίζουν καλά πόσοι πράγματι ήταν
-          Επιτυγχάνεις όταν βλέπεις την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι

-          [ 50.]   Παπαί ….ιε, κοίους επ΄άνδρας ήγαγες μαχησομένους ημέας, οι που περί χρημάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περι Μακεδονίας¨

-          [ 51.]   Η παρούσα Κυβέρνηση δεν έχει ισχυρή, νωπή και ειδική εντολή για την αποδοχή ονομασίας με τον όρο Μακεδονία

-          [ 52.]   ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΒΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ειλικρινής, δημοκρατική πατριωτική κοινωνική, φιλολαϊκή

-          [ 53.]   Ο ελεύθερος επιλέγει πάντοτε την αλήθεια, όχι μόνον όταν τον συμφέρει

-          [ 54.]   Ηρεμία … αλληλοεγκαλούμενοι , εκτός τειχών ο εχθρός

-          [ 55.]   Εθνομηδενισμός ο αργυρώνητος προπομπός της παγκοσμιοποίησης

-          [ 56.]   Καταιγισμός επικοινωνιακού αντιπερισπασμού

-          [ 57.]   Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχασε μόνο τη δημοκρατική και κοινωνική ευεσθησία  αλλά και την ιστορική της μνήμη

-          [ 58.]   Επικίνδυνη και οριστική παραχώρηση ιστορικής κληρονομιάς,… έναντι ανακλητής και ανώδυνης μετονομασίας δρόμων!!!

-          [ 59.]   Μόνον η αλήθεια προστατεύει τους μάρτυρες

-          [ 60.]   Εθνομηδενισμός και διαφθορά βλάπτουν σοβαρά τη Χώρα

-          [ 61.]   Δεν θέλουν μόνον το όνομα και δεν είναι μόνοι τους  

-          [ 62.]   Οι πλειστηριασμοί ξεριζώνουν τους Έλληνες από την Ελλάδα

-          [ 63.]   Μετά  την φτωχοποίηση … η «επίλυση» των Εθνικών Θεμάτων

-          [ 64.]   Το μεγαλύτερο κακό, που μπορείς να προκαλέσεις σε μια ιδεολογία, είναι να την ευτελίσεις

-          [ 65.]   Ο καλλίτερος τρόπος να ευτελίσεις μια ιδεολογία είναι να πράττεις επ ονόματί της τα αντίθετα από εκείνα, που η ίδια πρεσβεύει

-          [ 66.]   Ισχυρότατο νομικό όπλο της παγκοσμοποίησης  η (επιδιωκόμενη) υπεροχή του διεθνούς δικαίου έναντι του εθνικού Συντάγματος

-          [ 67.]   Ο ενδοτισμός απέναντι στις μικρές χώρες ανοίγει περισσότερο την όρεξη των άλλων

-          [ 68.]   Πρέπει να αγαπάς πολύ μια πατρίδα για να την κυβερνήσεις καλά

-          [ 69.]   Δεν με φοβίζει η Τουρκία. Η Ευρώπη με απογοητεύει

-          [ 70.]   Όσο περισσότερο ανέχεσαι τις δυσκολίες τόσο καλλίτερα τις αντιμετωπίζεις

-          [ 71.]   Χάνουν τη ζωή τους, όσοι εξαρτούν την ευτυχία τους από περιττά υλικά αγαθά

-          [ 72.]   Η φτωχοποίηση είναι μέσο καθυπόταξης

-          [ 73.]   Πίσω από κάθε οικονομικό μέτρο βρίσκεται μια πολιτική επιδίωξη

-          [ 74.]   ‘Αλλοι αγωνίζονται να υποκλέψουν ιστορία και ταυτότητα και άλλοι τις αρνούνται….

-          [ 75.]   Η υπερφορολόγηση είναι αποτελεσματικότατο μέσο διάλυσης της κοινωνίας και της οικονομίας

-          [ 76.]   Για το «Μακεδονικό» δεν υπάρχουν ¨αριστερές’ ‘η «δεξιές» παρά μόνον ελληνικές και ανθελληνικές ,θέσεις 

-          [ 77.]   Άλλο εμφυλιακή «εθνικοφροσύνη και άλλο αντιπαγκοσμιοποιητικός πατριωτισμός

-          [ 78.]   Δεν είμαι εναντίον κανενός. Είμαι όμως υπέρ της αλήθειας

-          [ 79.]   Εθνομηδενισμός και διαφθορά δεν συμψηφίζονται , αθροίζονται εις βάρος τη Χώρας

-          [ 80.]   Κατακριτέα μεν διαφθορά διατηρητέα δε Μακεδονία

-          [ 81.]   Οι πολιτικοί οφείλουν όχι μόνον να μην ενοχλούνται αλλά και να επιδιώκουν τον έλεγχο

-          [ 82.]   Η κρίση του κοινοβουλευτισμού σε αποκορύφωση 

-          [ 83.]   Κοινοβουλευτισμός και Δημοκρατία δεν ταυτίζονται

-          [ 84.]   Η εφαρμογή πολιτικής δυσβάστακτα διαφορετικής από εκείνη που εξαγγέλθηκε προεκλογικά δημιουργεί αμάχητο τεκμήριο δυσαρμονίας πλειοψηφίας Λαού και πλειοψηφίας Κοινοβουλίου

-          [ 85.]   Κάτω από τον τεχνοκρατικό μανδύα των χρηματοπιστωτικών οίκων κρύβονται ισχυροί πολιτικοί φορείς

-          [ 86.]   Ο πολιτικός ρόλος των «χρηματοπιστωτικών οίκων» είναι πιο επικίνδυνος και από τον οικονομικό

-          [ 87.]   Ποιος αφήνει την Τουρκία να αλωνίζει;

-          [ 88.]   Οι οικονομίες δεν βελτιώνονται χωρίς αύξηση της εγχώριας παραγωγής και ας βεβαιώνουν το αντίθετο οι χρηματοπιστωτικοί οίκοι

-          [ 89.]   Μειώνεται η ανεργία στην Ελλάδα όσο αυξάνεται η μετανάστευση των Ελλήνων

-          [ 90.]   «Παραγράφονται μόνον τα υπουργικά αδικήματα που τελέσθηκαν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος όχι όμως κα τα υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ   2018


-          [ 91.]   Ανασχηματισμός ή Ανακύκλωση;

-          [ 92.]   Γνώριζε καλά η ΕΕ ότι η οικονομική εξασθένηση της Ελλάδας θα αποθράσυνε τους «γείτονες»

-          [ 93.]   Καλλίτερα αλλαγή πολιτικής και τα ίδια πρόσωπα, παρά αλλαγή προσώπων και η ίδια πολιτική

-          [ 94.]   Υπερπληθώρα φόρων Ανυπαρξία παροχών

-          [ 95.]   Η χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο σύλληψη των Ελλήνων στρατιωτικών θα έπρεπε να είχε κινητοποιήσει την ΕΕ και όλο τον ελεύθερο Κόσμο

-          [ 96.]   Η κλιμακούμενη κρισιμότητα των καιρών επιβάλλει τάχιστα  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Προσωπικοτήτων)

-          [ 97.]   Μέγας κίνδυνος η υποτίμηση των κινδύνων

-          [ 98.]   Η ώρα της εξωτερικής απειλής δεν είναι η κατάλληλη για εμμονές στη διατήρηση ή στο κυνήγι της εξουσίας

-          [ 99.]   Ο κόσμος θα ήταν ίσως καλλίτερος αλλά σίγουρα πιο όμορφος αν τον κυβερνούσαν γυναίκες

-          [ 100.]   Απολύτως καμία παραχώρηση [εδάφους, ιστορίας, ονόματος κλπ]

-          [ 101.]   Οι καιροί ου μενετοί  [ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Προσωπικοτήτων]

-          [ 102.]   Νομοτελειακή η άνοιξη της φύσης. Της κοινωνίας;

-          [ 103.]   Η γάγγραινα του εγχώριου ανθελληνισμού πρέπει άμεσα να αποκοπεί

-          [ 104.]   Δεν χαρίζουμε την πιο λαμπρή πατρίδα του κόσμου

-          [ 105.]   Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΡΙΡΧΟ ΖΗΤΗΜΑ

-          [ 106.]   Η ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ απαίτηση της συγκυρίας και της ισότητας

-          [ 107.]   Η υπερβολική αισιοδοξία συναντά την επιπολαιότητα

-          [ 108.]   Η διαβίωση των ανθρώπων δεν μπορεί να εξαρτάται από την πορεία του χρηματιστηρίου

-          [ 109.]   Πρώτα οι πολίτες και μετά το χρέος

-          [ 110.]   Όλη η Ελλάδα ένα απέραντο Δημοπρατήριο

-          [ 111.]   Αλλάζει ταχύτατα η σύνθεση του πληθυσμού και της ακινητης ιδιοκτησίας της Ελληνολ’ης Επικράτειας

-          [ 112.]   SOS  Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΕΛΛΗΝΙΖΕΤΑΙ

-          [ 113.]   Σήμερα οι Τούρκοι κατέστρεψαν το Αφρίν και η Ευρώπη παρακολουθεί από τις τηλεοράσεις.   Κάποτε οι Τούρκοι έκαψαν την Σμύρνη και η Ευρώπη κοιτούσε από τα πλοία.  Αύριο;

-          [ 114.]   Αν η Τουρκία εξυπηρετούσε δικά της μόνον συμφέροντα θα την είχαν σίγουρα σταματήσει

-          [ 115.]   Η τουρκική επέλαση προς ανατολάς είναι και επίδειξη δύναμης προς.. δυσμάς

-          [ 116.]   Αντί αναζήτησης διεθνών στηριγμάτων ….. αναζήτηση  σκοπιανών ονομάτων

-          [ 117.]   ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και άμεση προετοιμασία για την αντιμετώπιση του εξ ανατολών κινδύνου

-          [ 118.]   Άλλο να … φορολογείς και άλλο να αντιμετωπίζεις  εξωτερικούς κινδύνους

-          [ 119.]   Η ηγεσία τις κρίσιμες ώρες δεν αρκεί «να κυβερνά», πρέπει να ενώνει και να εμπνέει

-          [ 120.]   Άρχισαν οι προπαρασκευαστικές δημοσκοπήσεις για το όνομα των Σκοπίων

-          [ 121.]   Το όνομα των Σκοπίων δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Η κλοπή του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι

-          [ 122.]   Οι εξωτερικές κρίσεις εμπεριέχουν μέγιστους κινδύνους και (αντίθετα προς τις εσωτερικές) δεν αντιμετωπίζονται με … ψέματα

-          [ 123.]   Η φιλοδοξία είναι σαν το δηλητήριο. Σε μικρές δόσεις ωφελεί, σε μεγάλες σκοτώνει

-          [ 124.]   Η διδασκαλία των θρησκευτικών κατά συστηματική ερμηνεία των άρθρων 3  13 και   16 Σ έχει τον χαρακτήρα
-  της μετάδοσης πίστης μέχρι και την μέση εκπαίδευση
 -  της επιστημονικής  θρησκειολογικής έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

-          [ 125.]   Οι κυβερνήσεις δεν είναι απόλυτα ελεύθερες στη χάραξη πολιτικής, αλλά δεσμεύονται από το Σύνταγμα

-          [ 126.]   Αυτονόητο μεν αναγκαίο δε:  Η άγνοια των συνταγματικών διατάξεων δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση και την ευθύνη εφαρμογής του Συντάγματος

-          [ 127.]   Είναι ελεύθεροι οι σκοπιανοί να αυτοονομάζονται. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να γίνει – εις βάρος της- ανάδοχος των Σκοπίων;

-          [ 128.]   Το ΣτΕ ορθά εντόπισε την αντισυνταγματικότητα των θρησκευτικών, του … διέφυγε όμως επανειλημμένα εκείνη του μνημονίου

-          [ 129.]   Η Ελλάδα θα ήταν διαφορετικά, αν η Δικαιοσύνη είχε έγκαιρα σηκώσει την συνταγματική ασπίδα ενάντια στη χρηματοπιστωτική λαίλαπα

-          [ 130.]   Δεν με φοβίζουν τόσο οι πολιτικοί που δεν γνωρίζουν καλά το Σύνταγμα, όσο οι δικαστές που το παρερμηνεύουν 

-          [ 131.]   Αν με αυτά που λες είναι όλοι ευχαριστημένοι, τότε λες ασήμαντα πράγματα

-          [ 132.]   Η αλήθεια είναι μία για όλους, ποτέ όμως αρεστή σε όλους

-          [ 133.]   Χείριστο μειονέκτημα του πολιτεύματος η ανεμπόδιστη δυνατότητα εξαπάτησης των ψηφοφόρων

-          [ 134.]   Όταν το σύστημα επιτρέπει να υπόσχεσαι το βέλτιστο και να πράττεις το χείριστο, η Δημοκρατία εξαρτάται μόνον από το ήθος

-          [ 135.]   Αν θέλεις να διορθώσεις την οικονομία … πρέπει πρώτα να διορθώσεις το πολιτικό σύστημα

-          [ 136.]   25η Μαρτίου 1821-2018: Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας συνεχίζεται

-          [ 137.]   Θ. Κολοκοτρώνης \: Θεέ μου φύλαγέ με από τους φίλους (δανειστές, συμμάχους, κυβερνήσεις) μου γιατί από τους εχθρούς μου ξέρω να φυλάγομαι

-          [ 138.]   Ο πατριωτισμός είναι η βάση κάθε πράξης προς το συμφέρον του Λαού

-          [ 139.]   Διαρκής ο Αγώνας για Ανεξαρτησία και Εθνική Κυριαρχία

-          [ 140.]   Χωρίς Εθνική Κυριαρχία κανένα πρόβλημα δεν λύνεται υπέρ του Λαού

-          [ 141.]   Από την ΕΘΝΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ γεννάται η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ και από αυτήν η ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

-          [ 142.]   25η Μαρτίου 2018 ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΜΙΑ ΕΛΛΑΣ «ασκός κλυδωνιζόμενος μηδέποτε βυθιζόμενος»

-          [ 143.]   Για κάθε οικονομικό θέμα υπάρχουν περισσότερες πολιτικές λύσεις

-          [ 144.]   Μόνον βάρβαροι επικαλούνται την βαρβαρότητα ως ανδραγάθημα

-          [ 145.]   Αρχή και Τέλος Παιδεία

-          [ 146.]   Τίποτα δεν αλλάζει όσο οι άνθρωποι μένουν οι ίδιοι

-          [ 147.]   Μόνον ο πατριωτισμός μπορεί να ξαναχτίσει από την αρχή την ΕλλάδαΑΠΡΙΛΙΟΣ  2018


-          [ 148.]   Πρωταπριλιά, ημέρα περίσκεψης για την καταπολέμηση του ψέματος στην πολιτική ζωή

-          [ 149.]   Η νόμιμη άμυνα κατά την υπεράσπιση της οικογενειακής εστίας προϋποθέτει αφύπνιση και όχι … ύπνο

-          [ 150.]   Το θράσος γίνεται κωμικοτραγικό, όταν υπερβαίνει τη λογική, περιφρονεί την μνήμη και προκαλεί τον πόνο των ανθρώπων

-          [ 151.]   Η αποτροπή (αβέβαιης) χρήσης χημοικών όλων δεν δικαιολογεί την (βέβαιη) χρήση συμβατικών

-          [ 152.]   Ο ανθρωπισμός ουδέποτε δικαιολογεί τη χρήση οποιουδήποτε φονικού όπλου

-          [ 153.]   Τα πανάκριβα διόδια αναιρούν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των ελληνικών εθνικών οδών

-          [ 154.]   Η εγκληματικότητα απειλεί  ό,τι αφήνει το χρηματοπιστωτικό κράτος

-          [ 155.]   Η αποδόμηση του Κοινωνικού Κράτους ιδιωτικοποιεί την υγεία

-          [ 156.]   21 Απριλίου 1967: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών Καθολικώς Διαμαρτυρομένων
                       2018: … πενομένων και οικονομικά διωκομένων


ΜΑΪΟΣ   2018


-          [ 157.]   Πρωτομαγιά … από λαμπρή γιορτή καθιέρωσης  … θλιβερή επέτειος κατάλυσης των εργασιακών  δικαιωμάτων

-          [ 158.]   ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΛΕΘΕΑΤΩΝ

-          [ 159.]   (ολίγος) ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ (πολλά) ΘΕΑΜΑΤΑ

-          [ 160.]   Όσο το κακό γίνεται κοινοτυπία, τόσο η κοινωνία χάνει τα αντανακλαστικά της

-          [ 161.]   «Καθαρή έξοδος» και από την πενία;

-          [ 162.]   Όλη η Χώρα ένα απέραντο «κέντρο φιλοξενίας»

-          [ 163.]   Καταδικαστέα κάθε μορφή βίας. Όχι μόνον η φυσική αλλά και η λεκτική

-          [ 164.]   Η απόφαση της οριακής πλειοψηφίας του ΣτΕ για την συνταγματικότητα της μείωσης των συντάξεων αποτελεί στίγμα στην ιστορία της απόδοσης δικαιοσύνης στην Ελλάδα και καίριο χτύπημα εναντίον του Ελληνικού Λαού

-          [ 165.]   Η παραπέρα μείωση των συντάξεων χαριστική βολή εναντίον της Ελληνικής (μικρο)μεσαίας τάξης

-          [ 166.]   Η μείωση των συντάξεων είναι αντισυνταγματική και αυθαίρετη πράξη, που παραβιάζει άμεσα το δικαίωμα της ευρεία εννοία ιδιοκτησίας (περιουσίας) και έμμεσα όλα τα συνταγματικά δικαιώματα των οποίων η άσκηση απαιτεί δαπάνη

-          [ 167.]   Στην Ιταλία τρίζουν τα συνταγματικά θεμέλια της Ευρώπης

-          [ 168.]   Εάλω η πόλις. Εάλω η Χώρα…

-          [ 169.]   Σκοπιανό: επικοινωνιακό θέατρο πριν από την εφαρμογή της ειλημμένης απόφασης


ΙΟΥΝΙΟΣ  2018


-          [ 170.]   Ύψιστη έκφραση πατριωτισμού ο σεβασμός στην Λαϊκή Θέληση

-          [ 171.]   Κρίσιμα εθνικά θέματα, όπως το σκοπιανό, λύνονται μόνον με την Λαϊκή Θέληση

-          [ 172.]   Δημοσιονομικά πλεονάσματα από τα κοινωνικά ελλείμματα

-          [ 173.]   4η κυβέρνηση φοροεισπρακτόρων

-          [ 174.]   Δεν απαιτεί κανείς από οποιαδήποτε κυβέρνηση να κάνει όσα υποσχέθηκε. Απαιτεί όμως να μην κάνει τίποτε αντίθετο από αυτά που υποσχέθηκε (από την κατάργηση στην … αύξηση του ΕΝΦΙΑ)

-          [ 175.]   Άλλο να κόβεις συντάξεις και άλλο να κόβεις … ιστορία!!!

-          [ 176.]   Μεγάλο πρόβλημα της πενομένης Ελλάδας  το σκοπιανό!!!

-          [ 177.]   Καθαρή έξοδος (στις αγορές) ή «ακάθαρτη πολιτική»;

-          [ 178.]   Η «λύση» ενός εθνικού θέματος τέτοιας εξαιρετικής σημασίας πεισματικά εναντίον και πάντως ερήμην του Ελληνικού Λαού βρίσκεται μακράν πέραν των ορίων της ουσιαστικής δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος και δεν μπορεί να είναι οριστική

-          [ 179.]   Αυτή η «συμφωνία» βλάπτει σοβαρά την Ελλάδα

-          [ 180.]   Έλυσαν το πρόβλημα των Σκοπίων και δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα

-          [ 181.]   Αρχή μεγάλων δεινών η «Βόρεια Μακεδονία»

-          [ 182.]   ‘Όλα για τον Λαό αλλ΄ ουδέν δια του Λαού. Το δόγμα της «πεφωτισμένης μοναρχίας» σήμερα;

-          [ 183.]   Είναι παράλογη, ασύμφορη και επικίνδυνη η αναγνώριση ονόματος (κλπ) γειτονικής χώρας, ίδιου με το όνομα γειτνιάζουσας περιφέρειας

-          [ 184.]   Μακεδονία αντί… χρέους; Υπάρχουν και πράγματα εκτός συναλλαγής!

-          [ 185.]   Ορισμένοι από τα λάθη και τα ψέματα μαθαίνουν. Άλλοι τα επαναλαμβάνουν νομίζοντας ότι καλύπτουν τα προηγούμενα

-          [ 186.]   Χωρίς ιδεολογία η «ιδεολογία» της … γραβάτας!!!

-          [ 187.]   Σε συνθήκες οικονομικής – πολιτικής πενίας στην Ελλάδα, η Τουρκία εκλέγει κυρίαρχο ηγέτη με στόχο την μετατροπή της σε υπερδύναμη

-          [ 188.]   Στο «δίλημμα», αν για το σκοπιανό είναι ορθή η θέση των Κ. Καραμανλή – Α. Παπανδρέου ή των Τσίπρα – Καμμένου, είναι πολύ εύκολη η απάντηση !!!

-          [ 189.]   Ιστορική και νεόκοπη πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα συγκρούονται για το σκοπιανό

-          [ 190.]   Είναι περίεργο να σε επαινούν αυτοί που πολεμούσες και θλιβερό να τους επικαλείσαι

-          [ 191.]   Αποστασία είναι η εγκατάλειψη των ιδεολογικών αρχών και των προεκλογικών προγραμμάτων

-          [ 192.]   Ιστορικά, οι  «σκοτεινοί κύκλοι» ανατρέπουν μόνον κυβερνήσεις, που στηρίζουν τα συμφέρον τα του Λαού


ΙΟΥΛΙΟΣ  2018


-          [ 193.]   Η οικογενειοκρατία δεν έχει … ιδεολογία, παρά μόνον … δεσμούς αίματος!

-          [ 194.]   ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΙΑ [1]

-          [ 195.]   Και όμως βασικό στοιχείο της πολιτΙκής είναι η … πρόληψη!!!

-          [ 196.]   Η οικονομική πολιτική που βασίζεται μόνο στη  περικοπή μισθών και δημοσίων δαπανών χωρίς ταυτόχρονη ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής,  είναι αυτή, που δίνει την χαριστική βοή στην οικονομία

-          [ 197.]   ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ  ΠΟΛΗ  (κυρίως πάνω από 8 μποφώρ)

-          [ 198.]   Πάντα υπάρχει χρόνος έστω για ένα σήμα κινδύνου, εφόσον … ο αρμόδιος  τον έχει αντιληφθεί !!!

-          [ 199.]   Θέλει γενναιότητα η ανάληψη ευθύνης

-          [ 200.]   Όσοι επικαλούνται τον …  άνεμο  η  προσποιούνται ή δεν γνωρίζουν τι είναι πολιτική ευθύνη 

-          [ 201.]   Δεν υπάρχει ανάληψη της πολιτικής ευθύνης χωρίς παραίτηση

-          [ 202.]   Πολιτικά «σώου» στα ερείπια…. Αιδώς Αργείοι !!!

-          [ 203.]   Όσο υστερούμε σε ελληνικό ήθος, τόσο η ζωή μας θα γίνεται χειρότερη

-          [ 204.]   Την ελευθερία και την Δημοκρατία δεν αρκεί να τις θέλεις. Πρέπει διαρκώς να τις διεκδικείς

-          [ 205.]   Τίποτα επικινδυνότερο από τον  άνθρωπο χωρίς αρχές

-          [ 206.]   Μέγιστη προσβολή και ύβρις ενός Λαού η στέρηση της εξουσίας του να αποφασίσει   για το ίδιο θέμα, για το οποίο σε άλλη χώρα γίνεται δημοψήφισμα

-          [ 207.]   Όταν ο μηδενισμός συναντά την εξουσία παράγεται…. Όλεθρος

-          [ 208.]   Εθελοτυφλούμε αν ελπίζουμε να γίνουν καλλίτερα  τα πράγματα  για εμάς, χωρίς εμάς


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2018


-          [ 209.]   Μέγιστη ευθύνη η αποδόμηση του Κοινωνικού Κράτους

-          [ 210.]   Εμπόριο ελπίδας… απεχθέστατη πολιτική πρακτική

-          [ 211.]   Ο αντικειμενικός κόσμος υπάρχει έξω και πέρα από εμάς, ανεξάρτητα από το πώς τον αντιλαμβανόμαστε

-          [ 212.]   Τα γεγονότα έχουν για εμάς τη σημασία που εμείς τους δίνουμε


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2018


-          [ 213.]   Η περικοπή των συντάξεων είναι αυθαιρεσία. Η αμφιβολία της, βασανιστήριο

-          [ 214.]   Το ψέμα … δεν έχει ιδεολογία

-          [ 215.]   Αν κάποιος ψεύδεται επανειλημμένα, φταίει περισσότερο αυτός που τον πιστεύει

-          [ 216.]   Η  «διόρθωση των πολιτικών λαθών» ανοίγει τον δρόμο στην «πολιτική κυβίστηση»

-          [ 217.]   Η διόρθωση των λαθών μας δείχνει ευφυϊα, η ανατροπή του εαυτού μας … κενότητα

-          [ 218.]   Όπως το σώμα, αν δεν αθλείται καταρρέει, έτσι και ο νούς, αν δεν χρησιμοποιείται… χάνεται

-          [ 219.]   Η Λογική φωτίζει τη ζωή μας

-          [ 220.]   Μη δέχεσαι τίποτε πριν περάσει από το φίλτρο της λογικής

-          [ 221.]   Φοβού τους  «σωτήρες»  εαυτούς σώζοντες..

-          [ 222.]   Δεν υπάρχει πολυτιμότερη γνώση από τη φιλοσοφία που διδάσκει πως πρέπει να ζεις

-          [ 223.]   Ο πολιτικός σέβεται τους πολίτες, όταν δεν υπόσχεται, αλλ΄εξηγεί και τηρεί τα λεχθέντα

-          [ 224.]   Άλλοι δεν έχουν και πασχίζουν να «αποκτήσουν» εθνική ταυτότητα κα άλλοι έχουν και την απεμπολούν

-          [ 225.]   Η αυτόφωρη διαδικασία κατά δημοσιογράφων για εγκλήματα τελεσθέντα δια του τύπου δεν συμβιβάζεται με την  ελευθερία του τύπου

-          [ 226.]   Η επιθυμία να αποκτήσουμε νέα πράγματα, μας εμποδίζει  να απολαύσουμε αυτά που έχουμε

-          [ 227.]   Είναι το μέγεθος των επιθυμιών και όχι του πλούτου αυτό που διακρίνει τους πλούσιους από τους φτωχούς

-          [ 228.]   Οι σκοπιανοί ψηφίζουν, οι πραγματικοί Μακεδόνες και όλοι οι άλλοι Έλληνες φιμώνονται

-          [ 229.]   Δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν παραχωρούμε τίποτα,  ούτε ιστορία, ούτε ονόματα
-          [ 230.]   Μόνον η Δημοκρατία λύνει τα μεγάλα Εθνικά Θέματα

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2018


-          [ 231.]   Η μικρή συμμετοχή στο σκοπιανό δημοψήφισμα επιβεβαιώνει, ότι οποιαδήποτε παραχώρηση της Ελλάδας  θα αποβεί διαχρονικά εις βάρος της

-          [ 232.]   Υπερπληθώρα φόρων….  ανυπαρξία παροχών

-          [ 233.]   Βέλτιση  (οικονομική κλπ)  ανάπτυξη η αξιοποίηση των αρχαιοελληνικών μνημείων

-          [ 234.]   Τα παιδία παίζει … με τα εθνικά θέματα. Δυστυχής Ελλάς !!!

-          [ 235.]   Τι να πρωτοθαυμάσεις σ΄αυτόν τον τόπο !!!

-          [ 236.]   Το ΟΧΙ πάντα επίκαιρο για του Έλληνες

-          [ 237.]   Πρέπει και εμείς να πάρουμε την Ελλάδα πίσω

-          [ 238.]   Οι πολιτικοί που δεν έχουν έργο να προβάλουν, επαγγέλλονται την τιμωρία των αντιπάλων τους


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018


-          [ 239.]   Με τους πλειστηριασμούς οι ελληνικές αρχές ξεριζώνουν τους Έλληνες από την Ελλάδα

-          [ 240.]   Εκ των έσω οι θανάσιμοι εχθροί του Ελληνισμού

-          [ 241.]   Πόση ευγνωμοσύνη οφείλω, αν από τα δέκα που μου πήραν, μου δώσουν πίσω ένα;

-          [ 242.]   Η αξιοπιστία είναι σαν το γυαλί, αν ραγίσει δεν αποκαθίσταται

-          [ 243.]   Πρώτη αναθεώρηση η ειλικρινής εφαρμογή του Συντάγματος

-          [ 244.]   Η ξενομανία βλάπτει σοβαρά την ελληνική γλώσσα

-          [ 245.]   Αλλοίωση των λέξεων, σύγχρονο όπλο σύγχυσης και καθυπόταξης

-          [ 246.]   Αντί αυξήσεων … μη μειώσεις!!!

-          [ 247.]   Όσο περισότερος καταναλωτισμός τόσο λιγότερη ελευθερία

-          [ 248.]   Η αξία κάθε υπόσχεσης εξαρτάται από την αξιοπιστία εκείνου που την δίνει

-          [ 249.]   Δεν ενδιαφέρει τόσο τι τάζουν πριν από τις εκλογές, όσο αυτά που παίρνουν μετεκλογικά

-          [ 250.]   Πατριωτισμός και αντιφασισμός ταυτίζονται στην Ελλάδα

-           [ 251.]   Φασισμός είναι η επιβολή των λίγων στους πολλούς , όπως επιδιώκουν οι αντιπατριώτες

-          [ 252.]   Φουντώνει ο Δημοκρατικός Πατριωτισμός

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2018


-          [ 253.]    Από την Γαλλική επανάσταση για την  Ελευθερία… στον  Αγώνα για την Εξασφάλιση

-           [ 254.]   Και ο νεποτισμός … υπεράνω κομάτων

-          [ 255.]    Ο κοινοβουλευτισμός στη κορύφωση της παρακμής του

-          [ 256.]    Για την οριστική λύση των Εθνικών θεμάτων αρμόδιος μόνον ο Λαός

-          [ 257.]    Θεμέλιο Σοφίας  και Ευτυχίας η Αταραξία

-          [ 258.]    Μετά το οικονομικό έρχεται η ώρα του εθνικού μνημονίου

-          [ 259.]   Είναι δυνατόν κάποιοι χωρίς ιστορία να διεκδικούν την ενδοξότερη ιστορία και κληρονόμοι της να τους βοηθούν σε αυτό;

-           [ 260.]   Οι Έλληνες διώκονται στην Ελλάδα με πλειστηριασμούς και στην Αλβανία με απαλλοτριώσεις

-          [ 261.]    Η πολιτική ως επάγγελμα ωφελεί μόνον τον πολιτικό όχι όμως και τον πολίτη

-          [ 262.]   Τίποτα καινοτόμο δεν έγινε αμέσως αποδεκτό

-          [ 263.]   Η  εκχώρηση αρχαιοελληνικών  και  ιστορικών μνημείων προσβάλλει το Σύνταγμα την Ιστορία και τα συμφέροντα του Λαού και του Έθνους

-          [ 264.]   Όσο πιο πολύ  πιστεύουμε στο εαυτό μας τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στους στόχους μας 
[1]  Εκατό νεκροί στην πυρκαγιά στο Μάτι